Gizlilik Politikası

Adınız, şirket adınız, faaliyet alanınız, telefon ve faks numaralarınız, Koruma anahtarı numaralarınız vb. ile ilgili bize gönderilen tüm bilgiler gizli bilgi olarak işlem görecektir ve Al-Ameen kullanan şirketler arasında yayınlanacak olan şirket adınız ve faaliyet alanınız hariç olmak üzere özel olarak istatistik ve pazarlama amaçlı olarak yalnızca almeenensoft tarafından kullanılacaktır (aksi belirtilmedikçe). Bu bilgiler izniniz alınmadıkça yayınlanmayacaktır.