Temel Finansal Tablolar

Kararlarınızı desteklemekte kullanmak için finansal tablolarınızı oluşturun ve görünümlerini kolayca yönetin.

Bu çok aşamalı hesap sınıflandırma sistemi sayesinde, finansal yöneticiler kolayca uyarlanmış standart bir finansal tablo oluşturabilecek çalışma sayfalarını oluşturabilirler:

  • Gelir tablosu.
  • Özkaynak tablosu.
  • Finansal durum tablosu (Bilanço).
  • Nakit akışı tablosu.

Tüm dikey ve yatay analiz ile birlikte