Şubeler

Coğrafi dağılımları veya faaliyet türleri ne olursa olsun, şubelerinizin aktivitelerini takip edin.

  • Her şube için benzersiz bir hesap grubu, malzeme ve diğerleri tanımlayabilirsiniz.
  • Verilerinizin hacmini azaltmak için birçok şube için ortak bir kart kullanabilirsiniz (Hesaplar, malzemeler, fatura türleri vb.)
  • Her şube için benzersiz bir izin verin ve kullanıcıları iş gereksinimlerinize göre şubelerle ilişkilendirin.
  • Her şube diğer şubelerden bağımsız çalışır ve aynı dosya üzerinde çalışmalarına rağmen hiçbir şube diğer şubelerin verilerini göremez.
  • Raporlarınızı şubeye veya şubelere göre görüntüleyebilirsiniz.
  • Kesin hesaplarınızı ve finansal tablolarınızı belirli bir şubeye veya şubelere götürebilirsiniz.
  • Malzemelerinizi ve hesaplarınızı şubelerinizdeki hareketini görüntülemek için çapraz tablo raporlarını kullanın.