Stok Maliyet Belgelendirme Döngüsü için Denetim Raporları

Herhangi bir muhasebe sistemi envanter maliyet akış kontrolünü gerektirir, bu kontrol önlemleri aşağıdakileri sağlamak için bir denetim raporunun olması gerektiğini belirtir:

  • Envanterin alım, üretim ve satış işlemlerinin planlanan dokümantasyon döngüsüne göre yapıldığından emin olun.
  • Sistemin ortalama maliyetleri uygun şekilde hesapladığından emin olun.
  • Sistemin tüm envanter çıktı girişlerini doğru tarihsel maliyetle mal ettiğinden emin olun.
  • Depolardaki envanter ve hesap envanterinin, her işlem için eşitliklerini güvence altına alarak, verilen herhangi bir noktada her zaman aynı olduğundan emin olun.
  • Maliyetlerin bir SKU veya SKU gruplarının hareketleriyle aşağıdaki denkleme göre nasıl aktığının açıklanması:
    Stok maliyetleri ve miktarlarının açılması + Satın alma (veya üretim) maliyetleri ve miktarları = MM (Veya üretime yapılan ödeme) maliyet ve miktarları + Stok maliyetlerini ve miktarlarını kapatma.