Satılan Malın Stok Maliyeti ve Ücreti (COGS)

Sürekli veya periyodik envanter yöntemlerini kullanabilir ve seçtiğiniz maliyetleme yöntemini kullanarak envanter maliyetlerinizi kontrol edebilirsiniz: Hareketli ortalama – Ağırlıklı ortalama – FIFO – LIFO – Özel birim maliyet.

  • Programın çeşitli yerlerinde maliyet girdilerini yeniden oluşturmak için özel olarak uyarlanmış bir bakım aracı kullanarak bir maliyet yönteminden diğerine kolayca geçin.
  • Ne kadar karmaşık olursa olsun, işlemlerinizde envanter maliyet akışınızı izleyin ve açılış bakiyesi + alımları (veya diğer girdileri) = COGS (veya diğer çıktıları) + istediğiniz zaman envanterini sonlandırmayı unutmayın.