Periyodik Finansal Tablolar

Al-Ameen, aşağıdakilerle ilgili beş yıllık bir karşılaştırmalı finansal tablo (gelir, sahiplerin özkaynakları, finansal durumu ve nakit akışları) oluşturma imkanı sunar:

  • Aylık (ardışık iki yıl veya bir yıl boyunca aylık) bazda veya
  • Üç aylık (ardışık iki yıl veya bir yıl boyunca üç ayda bir) bazında, veya
  • Yıllık bazda.

Tüm bu karşılaştırmalı ifadeler ortak boyutta veya yatay analizle (varyans ve indeksler) gösterilebilir.