İşe Alma ve Eğitim

  • Sistem alınan CV verilerini saklayabilir ve adaylara verilen puanı görüşme detayları ile birlikte belirtebilir.
  • Kullanıcı, tahsis etmek ve işe almak için özgeçmişler ve mülakat veritabanı içinde arama yapabilir.
  • Sistem, hem lojistik hem de finansal kurslar ile birlikte yıllık eğitim planı belirleyebilir.