Diğer Finansal Tablolar

  • Üretilen Malların Maliyeti Beyanı.
  • Satılan Malın Maliyeti Tablosu.
  • Kontra hesaplarına göre nakit hareketi tabloları (nakit takibi).