Ayar İşlemi

Bugün altı ay boyunca kira gideri ödeyin ve Al-Ameen’in bu gideri tahsis etmesini ve her ay otomatik olarak oluşturmasını sağlayın. Bunu, kazanılmamış gelirleriniz veya diğer her türlü hesaplarınız için yapabilirsiniz.

  • İtfa edilecek tutarı, taksit adedini ayarlayın ve Al-Ameen’in sizin için gerekli aylık ayar girişlerini yapmasını sağlayın.
  • Hiçbir girişin silinmediğinden veya daha önce hiç oluşturulmadığından emin olmak için otomatik denetim aracını kullanın.
  • Hesapların bir sonraki fiziki yıla kaydedilmesi, cari yılda oluşturulması gereken taksitleri göz önünde bulunduracak ve bir sonraki yıla gönderilmesi gerekenlerden ayıracaktır.