Project Description

Geleneksel İmalat

 • Ortak ürünlerle, farklı yöntemlerle kendi aralarında maliyet tahsis etme yeteneğine sahip tek bir üretim formül kartı ile ticaret yapabilirsiniz.
 • Çok sayıda üretim aşamasına sahip bitmiş ürünlerle ilgilenebilirsiniz.
 • Daha doğru bir maliyet elde etmek için maliyet merkezleri arasında gerçek maliyetleri tahsis etmek için özel olarak tasarlanmış bir araç kullanın.
 • Hammadde ikame işlemlerinizi üretim sürecinizde gerçekleştirebilirsiniz.
 • Üretim planlarınızı tanımlayabilir ve satış ve satın alma siparişlerinizle bağlantı kurabilirsiniz:
  • belirli önceliklere göre bir plan veya bir plan grubunu gerçekleştirmek için gereken ham maddelerin mevcudiyetini kontrol edebilme.
  • Mevcut stok ve satınalma siparişlerini göz önünde bulundurarak bir plan veya plan grubu için mevcut olmayan hammaddelerle satınalma siparişleri üretme yeteneği.
  • belirli bir plana ulaşmak için gereken hammaddeleri veya üretim hangarına belirli bir siparişi vermek için bir araç var.
  • Üretim planını gerçekleştirilen üretim operasyonları ile ilişkilendirebilme ve değişkenlik sebeplerini takip etme yeteneğine göre sapmaları hesaplayabilme.
  • Önceden belirlenmiş satış siparişlerinin gerçek kapsamını göstermek adına üretim planını satış siparişleriyle bir raporla ilişkilendirebilme.
 • Üretim işlemlerinde kullanılan hammaddeleri bakım araçlarıyla yeniden maliyetlendirebilme.
 • Mamullere göre üretim aşamalarına göre değişimleri kolay bir şekilde yapabilme ve bakım araçları ile faturalara geri yansıtabilme.
 • Bir üretim formül kartının teorik üretim yeteneğini mevcut hammaddelere göre hesaplayabilme.
 • Belirli bir üretim formül kartını üretmek için mevcut maliyeti, mevcut ortalama maliyete göre veya son hammadde alım fiyatlarına göre hesaplayabilme.
 • Maliyet farklarını incelemek ve analiz etmek için program tarafından sunulan raporların geniş kapsamını kullanın.
 • Tek bir formda mamul ürünün varyanslarını yönetme yeteneği (üretim formül kartı olmadan)
 • Üretim işlemlerinin maliyetlerini yeniden ayarlamak için çeşitli bakım araçlarını kullanın.