Project Description

Çalışan Değerlendirmesi

  • Değerlendirme kriterleri performans ölçüm noktalarına göre kolayca sınıflandırılabilir, bu puanlar sistematik olarak hesaplanır, özetlenir ve her bir çalışanın beklenen performansıyla karşılaştırılır.
  • Performans noktaları, devamsızlık, gecikme veya cezalar gibi belirli olaylarla ilişkilendirilebilir.
  • Performans değerlendirme sistemi, çalışan bordrosunun belirli unsurları üzerinde finansal bir etkiye sahip olabilir, bu etkiler daha önce sistem içinde atanabilir.