Amortisman ve Maliyet Tahsisi

  • Sıfırsız defter değeri olan varlıklar için otomatik olarak amortisman oluşturmak, amortismanı hesaplamak için değer düşüklüğü değerini dikkate almak.
  • Amortisman girişleri, kullanıcının isteğine göre birçok masraf yerine atanabilir.
  • Varlığı, işletme içindeki bir pozisyondan diğerine taşıyın ve amortisman giderinin buna göre atanması gereken maliyet merkezini değiştirin.
  • Bir varlık satıldığında, gerekli muhasebe girişlerini otomatik olarak oluşturun ve satışların sonucunu operasyonel olmayan gelir hesabına kaydeder.
  • Varlıkları, mülkleri ve yatırımları tahsis etmek için geniş bir rapor yelpazesi. Bir varlığın nasıl kullanıldığını görün, konumunu değiştirin ve nasıl hesaba katıldığını görün.