Project Description

alameensoft, CMMI ML3 Sertifikalıdır

alameensoft, süreçler ve prosedürler üzerinde çalışmaktadır ve 2011’den beri dünya genelinde yazılım mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan bir model olan CMMI ML3 sertifikasına sahiptir.

CMMI nedir?

Yazılım Mühendisliği Enstitüsü’nün (YME) Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu (CMMI), bir işletmenin faaliyetlerinin iyileştirilmiş kalitesi ve güvenilirliği sayesinde işletmenin daha etkili olmasına yardımcı olmak amacıyla kurumsal olgunluğun ve kapasitenin sürekli iyileştirilmesi için bir modeldir.

CMMI Uygulamasının Kazanılmış Faydaları

alameensoft, CMMI’yi kullanmanın birçok faydasını bulduğu için bunu bir süreç iyileştirme modeli olarak seçti, bunlardan bazıları:

  • Pazarlama amacı için iyi bir imaj.
  • Tüm organizasyonda süreç standardizasyonu.
  • Veri ve raporlar tüm yönetim seviyelerinde mevcuttur.
  • Süreç iyileştirmenin sürekli değerlendirilmesi için “Bilgi tabanı” oluşturulması.
  • Gruplar arasında öğrenilen dersleri paylaşmak, ekip ruhunu iyi tutar.
  • CMMI, ekip için süreç bilgisini genişletir.

alameensoft Süreci

CMMI L3 ile uyumlu alameensoft Süreci, ilk gereklilikleri analiz etmekten genel sistem yapısını tasarlamaya kadar birçok kritik katı testle uygulamak için tüm yazılım hazırlık aşamalarını yönetir ve bu süreç aşağıdaki alanları kapsar:

Konfigürasyon yönetimi

Alameensoft’ta ürün geliştirme ve diğer etkinlikler için kullandığımız iç ortamın konfigürasyonu ile de ilgileniriz. Konfigürasyon faaliyetleri arasında, her iş türü veya proje için gerekli ve uygun ortamın ayarlanması, iş öğelerinin ve dosya izinlerinin kontrol edilmesi ve iş için gerekli teknolojilerde veya hizmetlerde yardımcıların sağlanması yer almaktadır. Tüm bu faaliyetler örgütsel düzeyde kurumsallaştırılmıştır.

Proje Yönetimi

Geliştirme projelerinde ve diğer proje türlerinde uygulanan proje yönetimi faaliyetlerine de önem veriyoruz. Proje yönetimi süreci, projelerin zamanlarını, maliyetlerini ve kapsamlarını planlama, tahmin etme ve izlemeyle ilgili prosedürleri ve alameensoft’ta üzerinde çalışılan faaliyetlerin çoğunda yönetime fikir veren proje ölçümlerini raporlama ile ilgili faaliyetleri içerir.

Ürün Geliştirme

Ürün geliştirme alanı, yeni bir yazılım ürünü geliştirmek veya mevcut bir ürünü geliştirmekle ilgili ana faaliyetleri içerir. Bu sürecin kapsadığı başlıca alanlar yazılım analizi, tasarım, uygulama ve testlerdir. Analiz faaliyetlerinden başlayarak, tüm çelişkileri ortadan kaldırmak ve alameensoft ürün standartları ve politikaları ile tutarlılığı sağlamak için gereksinimler yoğun bir şekilde toplanır ve araştırılır. Tasarım faaliyetleri, gereksinimleri yazılım koduna dönüştürülen kolayca uygulanan bileşenlere dönüştürür.

Geliştirilen yazılım, nihai ürünün iyi bir şekilde bütünleşmesini ve müşteri tarafından talep edilenleri yerine getirmesini sağlamak için her biri bir yazılım seviyesine odaklanan farklı test türlerine (bileşen, entegrasyon ve sistem) tabi tutulmaktadır.

Müşterilerimize, yeni yazılımın nasıl çalıştığını ve yeni arabirimler ve yeni eklenen özelliklerin açıklamasını içeren ürünleri içeren bir belge sunuyoruz.

Meslektaş İncelemesi

Alameensoft’taki faaliyetlerden bazıları, genellikle incelenecek faaliyetin aynı alanında çalışan bir uzman tarafından yapılan meslektaş incelemesine tabidir. Çoğunlukla, analiz, tasarım, proje planlamasından elde edilen dokümanlar, elde edilen çıktının en iyi biçimde olmasını sağlamak için iyi bir şekilde incelenir. Temel olarak, üst düzey geliştiriciler, alameensoft kodlama standartlarını karşıladığından ve amaçlanan tasarımı sağladığından emin olmak için her zaman yazılım kodunu inceler.

Karar Analizi ve Çözümü

Bu süreç, tanımlanmış kriterler ve puanlama modelini kullanarak proje düzeyinde veya organizasyon düzeyinde kararlar alınmasında rehberlik sağlar.

Kalite Güvencesi

Kalite Güvencesi, alameensoft işlemlerinin alameensoft’taki tüm projeler tarafından takip edilmesini sağlamak için inceleme ve denetleme sürecidir. Bunun için her projede bir KG fonksiyonu kurulmakta ve süreç gereksinimlerini karşılamak için bir rehber görevi görmektedir. Bu, alameensoft’taki çalışmanın standardizasyonunu sağlar.

Organizasyonel Eğitim

Bu süreç, alameensoft’taki eğitim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesini ve eğitim verilerinin ve kayıtlarının arşivlenmesini kapsar.

Kurumsal Süreç İyileştirme

Alameensoft’ta çalışan süreç ve prosedürlerin sürekli iyileştirilmesi, en iyi uygulamaların takip edilmesini ve uygulanmasını sağlamak için gerçekleştirilir.